top of page

Het Roode Zand 1900 - 2000

Het Roode Zand, een straat in de vooroorlogse Zandstraatbuurt, riep bij mijn moeder herinneringen op uit haar jeugd. Dat was een straat waar zij van haar moeder niet mocht komen. De sloppen en stegen waren daar zo smal dat mannen, op de loop voor de politie, met hun voeten tegen de ene - en hun rug tegen de andere kant van de steeg omhoog klommen en verdwenen over de daken.

portret 1910 Marrigje en Hendrik Madern

1910

Trouwportret Marrigje Hagoort en Hendrik Madern

print

portret 1940 Klazien en Daan v.d Kooij

1940

Trouwportret Klazien Madern en Daan van der Kooij

print

portret 1985 Ieneke en Karel

1985

Trouwportret Ieneke van der Kooy en Karel Fibbe

print

"Het Roode Zand" zoomt in op een stukje van de Zandstraatbuurt  in een tijdsbestek van 100 jaar. Het werk omvat de periode 1900 tot 2000 en concentreert zich rond drie jaartallen: 1910 - 1940 - 1985. De jaren waarin de huwelijksportretten van Ieneke van der Kooy's  grootouders, ouders en haarzelf gemaakt zijn. Momentopnames die aanleiding vormen om zich te verdiepen in haar familiegeschiedenis in relatie tot de ontwikkeling en opbouw van Rotterdam in de twintigste eeuw. Waarbij zij gebruik maakt van verschillende media om de veranderingen die zich voltrekken zichtbaar te maken in de stadsplattegronden. Zoals de verandering van een informele, illegale - naar een formele, legale economie. De veranderende ideeën over stedelijke functies, waarbij wonen in dit gebied ondergeschikt wordt aan economie en handel. 

Roode Zand 1900-2000

Tijdlijn 1900- 2000

materiaal borduurzijde, vlieseline

reliëfs plattegronden 1910, 1940, 1985

Drieluik stadsplattegronden van 1910, 1940 en 1985

materiaal: foamboard en MDF.

bottom of page